Best practices voor het primair onderwijs

schermafbeelding-2021-04-22-om-09-57-29.png

Leesbevordering op het primair onderwijs

Op de basisschool maken enthousiaste leraren het verschil tussen een lezer en een niet-lezer. Leraren die weten welk boek perfect bij dat ene kind past en zodoende ervoor zorgen dat kinderen goed leren lezen, die de intrinsieke motivatie aanwakkeren en kinderen de ruimte geven om veel te lezen.

 

Ben je op zoek naar handige tips die je kunt gebruiken om het leesplezier op de basisscholen te vergroten? 

Hier vind je de best practices, handige links naar websites en de vervolgbijeenkomst voor het primair onderwijs van het Leesoffensief Brabant.

 

Handige websites

Gespreksleidraad – het Leesoffensiefgesprek

In Lees! Een oproep tot een leesoffensief moedigen we scholen en bibliotheken aan om, bijvoorbeeld in de vorm van de Bibliotheek op school, structureel samen te werken. Hoe overtuig je schooldirecteuren van het belang van zo’n structurele samenwerking? In deze gespreksleidraad helpen we educatiespecialisten en leesconsulenten in het primair en voortgezet onderwijs daarbij. We baseren ons op de Golden Circle van Simon Sinek en reiken praktische tips en voorbeeldvragen aan. Deze gespreksleidraad gaat uit van het aangaan van nieuwe samenwerkingen met scholen. Misschien wil je een impuls geven aan een al bestaande samenwerking? Haal dan uit deze gespreksleidraad wat voor jou bruikbaar is.

 

Het belang van de leerkracht als leesbevorderaar

Een gunstig leesklimaat versterkt de autonome leesmotivatie: het lezen voor het plezier en persoonlijke betekenis. Ouders en vrienden en vriendinnen zijn de belangrijkste stimulans voor kinderen. Hiernaast leveren ook leerkrachten een bijdrage. Zij kunnen fungeren als positieve rolmodellen die de passie voor lezen op hun leerlingen overbrengen.


25 werkvormen voor leesbevordering in de onderbouw van het po

Een leescultuur laten ontstaan over vergroten is het doel van de onderstaande werkvormen voor de onderbouw van de basisschool. Als leerkracht of leesconsulent kun je ze naar eigen inzicht (aangepast) inzetten of combineren. Je kunt daarbij kijken naar het leesniveau van de betreffende klas.


25 werkvormen voor leesbevordering in de bovenbouw van het po

Een leescultuur laten ontstaan over vergroten is het doel van de onderstaande werkvormen voor de bovenbouw van de basisschool. Als leerkracht of leesconsulent kun je ze naar eigen inzicht (aangepast) inzetten of combineren. Je kunt daarbij kijken naar het leesniveau van de betreffende klas.

 

Webinar over leesmotivatie in het po (groep 7/8), vo en mbo

Kees Broekhof vertelt over het belang van leesmotivatie in groep 7, 8 het vo en het mbo en ook over hoe je dat aan kunt pakken.

 

Rijke teksten

De Taalunie heeft een nieuwe website: Rijketeksten.org. Deze website draagt bij aan de taalcompetentie en de kennisopbouw van elke leerling. De website geeft antwoord op de vraag wat rijke teksten zijn, hoe je ze herkent en waarom het zo belangrijk is om ermee te werken in de klas. Je vindt er voorbeelden van rijke teksten voor leerlingen van 6 tot 18 jaar om taallessen en lessen tijdens vakken als aardrijkskunde en geschiedenis mee te verrijken. De website is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Bijeenkomst primair onderwijs 

In september 2021 heeft het Leesoffensief Brabant een online bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor het primair onderwijs. Via deze link kun je de fragmenten van de bijeenkomst bekijken en handige bronnen en onderzoeken vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20200914_092322.jpg

 

 

 

 

 

 

 

boekenpret-2-0-4.jpg

 

   

 

 

 

 

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.