Best practices voor het voortgezet onderwijs

_dsc1007.jpg

Leesbevordering op het voortgezet onderwijs

Docenten zijn belangrijk om het leesplezier bij de jongeren te motiveren. Als een docent zelf veel leest, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering en met hun enthousiasme krijgen ze de leerlingen eerder aan het lezen. Dit geldt niet alleen voor docenten Nederlands, maar dat leesplezier is ook overdraagbaar in andere vakken. Door je vak middels een verhaal te vertellen, trek je de aandacht van de leerlingen en doen zij op een andere wijze de kennis op. Hierdoor versterk je de competentie van de leerlingen.

 

Ben je op zoek naar handige tips die je kunt gebruiken om het leesplezier op het voortgezet onderwijs te vergroten? Hier vind je de best practices, handige links naar websites en de vervolgbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs van het Leesoffensief Brabant.

Handige websites, webinars en links

Gespreksleidraad – het Leesoffensiefgesprek

In Lees! Een oproep tot een leesoffensief worden scholen en bibliotheken aangemoedigd om, bijvoorbeeld in de vorm van de Bibliotheek op school, structureel samen te werken. Hoe overtuig je schooldirecteuren van het belang van zo’n structurele samenwerking? In deze gespreksleidraad helpen we educatiespecialisten en leesconsulenten in het primair en voortgezet onderwijs daarbij. We baseren ons op de Golden Circle van Simon Sinek en reiken praktische tips en voorbeeldvragen aan. Deze gespreksleidraad gaat uit van het aangaan van nieuwe samenwerkingen met scholen. Misschien wil je een impuls geven aan een al bestaande samenwerking. Haal dan uit deze gespreksleidraad wat voor jou bruikbaar is.

 

Webinar over leesmotivatie in het po (groep 7/8), vo en mbo

Kees Broekhof vertelt over het belang van leesmotivatie in groep 7, 8 het vo en het mbo en ook over hoe je dat aan kunt pakken.

 

25 werkvormen voor leesbevordering in het mbo

Een leescultuur laten ontstaan over vergroten is het doel van de onderstaande werkvormen voor het voortgezet onderwijs. Als docent of leesconsulent kun je ze naar eigen inzicht (aangepast) inzetten of combineren. Je kunt daarbij kijken naar het leesniveau van de betreffende klas.

 

Rijke teksten

De Taalunie heeft een nieuwe website: Rijketeksten.org. Deze website draagt bij aan de taalcompetentie en de kennisopbouw van elke leerling. De website geeft antwoord op de vraag wat rijke teksten zijn, hoe je ze herkent en waarom het zo belangrijk is om ermee te werken in de klas. Je vindt er voorbeelden van rijke teksten voor leerlingen van 6 tot 18 jaar om taallessen en lessen tijdens vakken als aardrijkskunde en geschiedenis mee te verrijken. De website is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Bijeenkomst voortgezet onderwijs 

In juni 2021 heeft het Leesoffensief Brabant een online bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor het voortgezet onderwijs. Via deze link kun je de fragmenten van de bijeenkomst bekijken en handige bronnen en onderzoeken vinden.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.