Best practices voor het voortgezet onderwijs

_dsc1007.jpg

Leesbevordering op het voortgezet onderwijs

Docenten zijn belangrijk om het leesplezier bij de jongeren te motiveren. Als een docent zelf veel leest, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering en met hun enthousiasme krijgen ze de leerlingen eerder aan het lezen. Dit geldt niet alleen voor docenten Nederlands, maar dat leesplezier is ook overdraagbaar in andere vakken. Door je vak middels een verhaal te vertellen, trek je de aandacht van de leerlingen en doen zij op een andere wijze de kennis op. Hierdoor versterk je de competentie van de leerlingen.

 

Vrij lezen is een krachtig middel in het leesbeleid. Dit beleid houdt in dat leerlingen vrij lezen tijdens schoolmomenten waarin geen les wordt gegeven. Zodra ze klaar zijn met een proefwerk of wanneer er nog tijd over is aan het einde van de les, pakken zij een leesboek uit hun tas (van thuis of uit de bibliotheek) en gaan vrij lezen. Dit gebeurt bij alle vakken en geldt voor leerlingen van alle klassen en alle niveaus.

 

Ben je op zoek naar handige tips die je kunt gebruiken om het leesplezier op het voortgezet onderwijs te vergroten? Hier vind je de best practices, handige links naar websites en de vervolgbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs van het Leesoffensief Brabant.

Handige websites, webinars en links

Young adult-literatuur op de leeslijst en in de lespraktijk

In het onderzoek Young adult-literatuur op de leeslijst en in de lespraktijk brengt docent Nederlands en promovenda Linda Ackermans in kaart welke positie young adult-literatuur heeft binnen het literatuuronderwijs in de bovenbouw van het havo en vwo. Staan docenten Nederlands hun bovenbouwleerlingen toe om young adult-romans te lezen voor de leeslijst, en wat zijn de redenen dat ze dat al dan niet doen? Hoe bekend zijn de docenten zelf met deze boeken en passen ze deze dan ook toe in hun literatuurlessen? 

 

Gespreksleidraad – het Leesoffensiefgesprek

In Lees! Een oproep tot een leesoffensief worden scholen en bibliotheken aangemoedigd om, bijvoorbeeld in de vorm van de Bibliotheek op school, structureel samen te werken. Hoe overtuig je schooldirecteuren van het belang van zo’n structurele samenwerking? In deze gespreksleidraad helpen we educatiespecialisten en leesconsulenten in het primair en voortgezet onderwijs daarbij. We baseren ons op de Golden Circle van Simon Sinek en reiken praktische tips en voorbeeldvragen aan. Deze gespreksleidraad gaat uit van het aangaan van nieuwe samenwerkingen met scholen. Misschien wil je een impuls geven aan een al bestaande samenwerking. Haal dan uit deze gespreksleidraad wat voor jou bruikbaar is.

 

Het belang van leerkrachten als leesbevorderaars
Als docenten zelf veel lezen, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering. Docenten stimuleren de leesmotivatie met werkvormen die de relatie, autonomie en competentie van leerlingen versterken.

 

Webinar over leesmotivatie in het po (groep 7/8), vo en mbo

Kees Broekhof vertelt over het belang van leesmotivatie in groep 7, 8 het vo en het mbo en ook over hoe je dat aan kunt pakken.

 

25 werkvormen voor leesbevordering in het vo

Een leescultuur laten ontstaan over vergroten is het doel van de onderstaande werkvormen voor het voortgezet onderwijs. Als docent of leesconsulent kun je ze naar eigen inzicht (aangepast) inzetten of combineren. Je kunt daarbij kijken naar het leesniveau van de betreffende klas.

 

Lees Lezer Leest
We kennen allemaal de alarmerende rapporten over hoe de lees- en taalvaardigheid van jongeren rap achteruitgaat. Onderwijs en bibliotheek spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke opgave de dalende cijfers te bestrijden. In dit magazine lees je meer over nut en noodzaak van leesbevordering. Ontdek je praktijkvoorbeelden die inspireren om leesplezier en -motivatie bij jongeren te stimuleren.

 

Succesfactoren voor goed taal- en leesonderwijs op het vmbo
Hier vind je negen succesfactoren voor het vormgeven van effectief taal- en leesonderwijs in het vmbo. Ook vind je een quickscan om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en een kaartspel om met je team in gesprek te gaan over het huidige en toekomstige taal- en leesonderwijs.

 

Readification

Hoe kan gaming worden ingezet om het leesplezier onder jongeren te verhogen? De Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft hebben in 2021 een unieke stap gezet in het offensief tegen ontlezing onder jongeren: Readification. Een geheel nieuwe vorm van leesbevordering waarbij populaire games en de bijbehorende fictieve werelden de basis vormen voor nieuwe verhalen. De bekende auteurs Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben speciale Verborgen Verhalen geschreven, deze spelen zich af in de wereld van de populaire game Assassin’s Creed Valhalla. Samen met extra visuals, videobeelden en geluidseffecten krijgen lezers een unieke ervaring aangeboden in een al bestaande gameomgeving. Het is een eerste stap om jongeren binnen de gamewereld te enthousiasmeren om te gaan lezen. Via deze unieke pilot wordt ook onderzocht wat het effect is op zowel het lezen zelf als het imago van lezen onder de gamers

 

Graphic Novels

Hoe kunnen docenten Nederlands strips meenemen in de lessen literatuur? En waarom zou je alleen maar romans lezen, als je ook strips kan lezen? Op deze website vind je een greep uit het totale aanbod van nederlandstalige graphic novels, om zodoende de literatuurlijst te kunnen verrijken.

 

Scrollbook
Scrollbook : hij besloot fragmenten uit boeken digitaal te maken, en zo royaal mogelijk vorm te geven, met typografie, sfeer en interactie. “Het moest de trailer worden van het boek.” Voor zijn favoriete boeken, The Shining en Lord of the Rings, maakte hij zelf de illustraties, en gebruikte hij letters en kleur waarin de sfeer van het verhaal doorsijpelt.

 

Rijke teksten

Deze website van de Taalunie draagt bij aan de taalcompetentie en de kennisopbouw van elke leerling. De website geeft antwoord op de vraag wat rijke teksten zijn, hoe je ze herkent en waarom het zo belangrijk is om ermee te werken in de klas. Je vindt er voorbeelden van rijke teksten voor leerlingen van 6 tot 18 jaar om taallessen en lessen tijdens vakken als aardrijkskunde en geschiedenis mee te verrijken. De website is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Instructievideo's over lezen

Een reeks video's met praktijkvoorbeelden van verschillende praktijkvoorbeelden voor het voortgezet onderwijs om leesplezier op de kaart te zetten.

 

Bijeenkomst voortgezet onderwijs 

In juni 2021 heeft het Leesoffensief Brabant een online bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor het voortgezet onderwijs. Via deze link kun je de fragmenten van de bijeenkomst bekijken en handige bronnen en onderzoeken vinden.

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.