10 november: bijeenkomst mbo

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  


Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het mbo
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille mbo die actief zijn in beleidsmatige functie

De bijeenkomst is live bij te wonen van 15.00 - 17.00 uur in het Koning Willem I College in Den Bosch.
Het programma volgt later. 

 

Klik hier om je aan te melden

Deze website wil gebruik maken van cookies.