24 november: hbo lerarenopleiding

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  


Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het hbo, lerarenopleiding, pabo
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille hbo, lerarenopleiding, pabo die actief zijn in beleidsmatige functie

Het programma volgt!

 

Klik hier om je aan te melden 

Deze website wil gebruik maken van cookies.