29 september: bijeenkomst primair onderwijs

De online bijeenkomst van 29 september, 15.00 - 17.15 uur, is een vervolg op een eerdere algemene aftrap Wij doen mee(r) die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

 

Op de bijeenkomst van 29 september kun je het volgende verwachten:   

 • Kennisdeling over leesbevordering en de waarde van rijk leesonderwijs.
 • Sprekers die vanuit verschillende perspectieven ingaan op de ketenaanpak en het belang van borging.
 • Sprankelende praktijkvoorbeelden vanuit de ketenaanpak 

 

Deze bijeenkomst is specifiek voor:

 • Schooldirecties en -bestuur binnen het primair onderwijs;
 • Leescoördinatoren en taalcoördinatoren binnen het primair onderwijs;
 • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken;
 •  Directeuren / bestuurders en educatiemanagers van de Brabantse bibliotheken.

 

Programma

De presentatie is in handen van mediapedagoog Freek Zwanenberg, een ervaren docent en spreker met kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. 

 

 • Vanaf 14.45: Digitale inloop.
 • 15.00 uur: Welkom en presentatie van de relevante onderzoekscijfers 
 • 15.10 uur: Joanneke Prenger, taalexpert bij het landelijk expertisecentrum voor het curriculum (SLO), gaat in op de urgentie voor een gezamenlijke aanpak en de rol van deze ketenaanpak binnen het vergroten van leesmotivatie.
 • 15.20 uur: Onderwijsadviseur Martijn Hensgens  en onderwijsinspecteur Herman Franssen reflecteren samen op de cijfers en ontwikkelingen rondom leesmotivatie bij kinderen. Welke veranderingen en samenwerkingen zijn er nodig?

 • 15.45 uur: CultuurPuntAltena zet via de tijdelijke subsidieregeling Leesoffensief in op bewustwording bij leerkrachten en op het vergroten van het leesplezier bij jongens. Coördinator Educatie Marieke Vos vertelt over de aanpak, de samenwerking met het onderwijs, en hoe zij samen optrekken om via de gemeente structurele financiering voor leesbevordering geborgd te krijgen. Daarvoor zet CultuurpuntAltena onder andere dit filmpje in.
 • 16.05 uur: De uitdagingen én oplossingen binnen een ketenaanpak worden besproken met Nicole van Son (bestuursvoorzitter van onderwijsstichting INOS), Gertjan Endedijk (directeur-bestuurder van de Nieuwe Veste) en Anneke Oonincx (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs van de gemeente Breda). Ook de Netwerkagenda komt ter sprake, de acties en doelen die tussen de overheidslagen en het bibliotheekstelsel zijn vastgelegd. 

 • 16.30 uur: De Bibliotheek Eindhoven voert het project Samen Thuis in Taal uit op een groot aantal basisscholen. Met deze succesvolle samenwerking tussen bibliotheek en basisscholen bereiken ze niet alleen de kinderen, maar ook laagtaalvaardige ouders. Geeske Kanters (beleidsondersteuner van de Bibliotheek Eindhoven) en Esther de Poorter (Taalnetwerkcoördinator bij Gemeente Eindhoven) vertellen hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en hoe ze wordt geborgd.

 • 16.45 uur: Uiteraard ontbreekt Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant niet om een prikkelende bijdrage te geven.Wat was zijn 'sleutelboek'?

 

 Meld je hier aan

 

Maandag 11 januari 2021 vond in de Bibliotheek Eindhoven de digitale bijeenkomst 'Samen voor Lees! Een oproep tot een leesoffensief' plaats over de vraag hoe we samen kunnen zorgen voor een goede leesvaardigheid bij kinderen en jongeren en hoe we het plezier in lezen terug kunnen brengen.
Kijk het webinar terug

 

PISA 2018
Onderzoeksresultaten

 

Onderwijsinspectie
De staat van het onderwijs 2021

 

SLO
Artikel Rijk leesonderwijs leidt tot leesbegrip en leesplezier

 

Bibliotheken en overheid

Netwerkagenda

 

Bibliotheek op School po
Informatie voor het onderwijs

Informatie voor bibliotheken

 

Online magazine Lees Lezer Leest! 

2e editie: kinderen en basisonderwijs

 

Data
Samenwerking bibliotheken en primair onderwijs

 

Video Samen Thuis in Taal

Deze website wil gebruik maken van cookies.