Prachtig en Krachtig Taalbeleid, Samenwerking OMO-scholen en Brabantse bibliotheken

Datum: 08-11-2021


Prachtig en Krachtig Taalbeleid, Samenwerking OMO-scholen en Brabantse bibliotheken

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) wil samen met het Leesoffensief Brabant het leesonderwijs bevorderen! Binnen Nederland is het voor het eerst dat vo-scholen en bibliotheken op deze schaal de samenwerking aangaan. 


Onderzoek naar taalbeleid
De afgelopen jaren zijn diverse alarmerende rapporten verschenen over leesplezier en leesmotivatie onder jongeren. De Adviescommissie Taalbeleid onderzocht het afgelopen half jaar de stand van zaken op het gebied van taalbeleid binnen alle OMO-scholen en vergeleek deze resultaten met de meest recente inzichten uit de literatuur. Bekijk het rapport van de Adviescommissie Taalbeleid.

 

En wat blijkt?
Er is werk aan de winkel. De commissie adviseert de vereniging om breed taalbeleid actief op alle scholen te implementeren. Dat zou inhouden dat taalbeleid een vast onderdeel vormt van elk schoolplan en er aandacht is voor taal binnen élke vakles, dus ook bij wiskunde of economie. Daarnaast is het van groot belang dat leerlingen veel meer gaan lezen. Om al deze doelen te realiseren is het noodzakelijk dat er intensief wordt samengewerkt, binnen én buiten de vereniging.

 

Prachtig dat onze eigen docenten zo’n vakkundig rapport hebben geschreven. We gaan met hun adviezen direct aan de slag. Van de samenwerking met de bibliotheken en Leesoffensief Brabant verwachten we veel. Samen weten we meer en kunnen we concrete activiteiten organiseren die de taalontwikkeling van onze leerlingen helpen.
Yvonne Kops, lid Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

 

Samen
Op dinsdag 2 november jl. vond de bijeenkomst ‘Prachtig en Krachtig taalbeleid’ van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) plaats in de LocHal in Tilburg. De bijeenkomst ‘Prachtig en Krachtig taalbeleid’ vormt een mooi begin van kennisdeling binnen en buiten de vereniging. Commissieleden, vakdocenten, Stichting lezen, het Leesoffensief Brabant en Frank Lammers; allemaal leverden ze een bijdrage.   

 

Voor de Brabantse bibliotheken is de samenwerking met OMO een geweldige kans om de kennis en ervaring die wij hebben op het gebied van lezen en leesplezier over te brengen op meer dan 68.000 vo-scholieren! We zijn trots op deze unieke samenwerking en op het zijn van een voorloper in Nederland.
Stuurgroep Leesoffensief Brabant

 

Pieter Laban, beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitsontwikkeling overhandigt het adviesrapport van de Adviescommissie Taalbeleid aan Yvonne Kops, lid Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs tijdens de bijeenkomst Prachtig en Krachtig Taalbeleid.

 

Achtergrondinformatie

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.