Webinarreeks over lezen voor studenten Lerarenopleiding

Datum: 16-02-2021


Webinarreeks over lezen voor studenten Lerarenopleiding

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze jongeren.


Nederland is in PISA, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen, gezakt van de 15e naar de 26e plaats op de ranglijst van 77 landen. Daar moet verandering in komen vinden Fontys, de Bibliotheek Midden-Brabant en Cubiss. Samen ontwikkelden ze met financiële steun van Stichting Lezen, een webinarreeks over leesbevordering.

Leesbevordering bij alle vakken lerarenopleiding
De driedelige webinarreeks biedt geïnteresseerde studenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) een blik op leesbevordering. Dominique Janssen, Product- en relatiemanager bij de Bibliotheek Midden-Brabant: “De oorspronkelijke vraag van Fontys was breed: ‘wat kan de bibliotheek betekenen voor studenten op gebied van collectie, expertise, ruimtes, labs?’ Uiteindelijk hebben we de vraag toegespitst op leesbevordering, omdat daar een belangrijke en helaas nog onbekende, toegevoegde waarde van de bibliotheek ligt. Het eindresultaat is een webinarreeks voor studenten, die we samen met Cubiss hebben ontwikkeld. Met als doel: leesbevordering creëren binnen alle vakken van de lerarenopleiding.”

 

Webinars over leesbevordering
In de drie webinars komen verschillende aspecten van leesbevordering aan bod. Kees Broekhof (Sardes) deelt inzichten in lezen en leesplezier. Minke van Dinter, Dorieke Swinkels en Susanne Smulders (Fontys) zoomen in op de didactiek rondom lezen. En lees-mediaconsulent Moon de Jong (de Bibliotheek Midden-Brabant) deelt hoe de rol van de bibliotheek eruit kan zien en schetst hoe de toekomstige leraren de kennis van de bibliotheek optimaal kunnen benutten.

 

Bron: Lezen.nl

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.