Bijeenkomst hbo lerarenopleiding 24 november 2021

24 november 2021

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier. De online bijeenkomst is met name interessant voor opleidingen waarbij studenten zich voorbereiden op een baan waarbij ze met kinderen en/of jongeren werken zoals de pabo en de lerarenopleidingen, als andere studies die zich hierop voorbereiden (bijvoorbeeld pedagogiek).

Onder leiding van Boudewijn van der Lecq, adviseur Leesoffensief Brabant, komen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord. 

Bas van Eerd, taalwetenschapper, projectleider taalbeleid Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleider.Het landelijke perspectief: hoe is het gesteld met de taalvaardigheid en het taalbeleid op het hbo? Wat zijn de struikelblokken? Hoe kan lezen binnen het onderwijs actiever worden ingezet? Welke rol kan de bibliotheek spelen? 

"Woordenschat en leesvaardigheid moeten op orde zijn, dat is de kerntaak voor docenten. Tot die tijd moet je niet aan andere dingen willen werken. Taal is hét middel om verder te komen in de maatschappij."  

Marieke Peeters, opleidingsmanager FHKE.
Marcel Lemmen, lid College van Bestuur, Hogeschool de Kempel.
Margot van der Put, directeur Pabo en Academie voor Sociale Studies, Avans Hogeschool

Zij gaan in gesprek over de Brabantse strategische aanpak met betrekking tot lezen op het hbo. Is lezen en leesplezier voldoende opgenomen in het curriculum van het hbo? In hoeverre zijn de studenten toegerust om op hun stageschool en in hun verdere carriere bezig te gaan met leesmotivatie? 

"Laat studenten in de praktijk zien wat een leesbevorderende leraar is. Hoe je jeugdliteratuur inzet als motor binnen de les, als katalysator. Als docenten moeten we ook onderling ons plezier in het lezen delen, zodat we dat als vanzelfsprekend uitdragen in de les."

 
Katinka de Croon, specialist gelijke onderwijskansen, meertaligheid, taal- en leesontwikkelend opleiden, Fontys Hogescholen
Marijke Joosten, manager Educatieve Bibliotheek bij Bibliotheek Helmond-Peel
Anne van Buul , lerarenopleider Nederlands bij Hogeschool de Kempel
Astrid Segeren, consulent 0-12 jaar bij Bibliotheek Nieuwe VesteZij nemen ons mee in sprankelende praktijkvoorbeelden en pilots die worden uitgevoerd om leesbevordering en leesplezier op de lerarenopleiding en de pabo te stimuleren.

 "Voor samenwerking moet je allebei de prioriteit voelen. We willen urgentie creëren binnen het werkveld, bij collega’s en studenten. En hopen dat dit als een olievlek werkt."  Margriet Smits, lerarenopleider Fontys Hogescholen


Minke van Dinter, docent Engels en schoolopleider Theresialyceum / AOS Midden-Brabant

Dominique Janssen, lees-/mediaconsulent voor het voortgezet onderwijs, de Bibliotheek Midden-Brabant ​Iedere docent een leesbevorderaar! Onder deze naam wordt ingezet om leraren (in opleiding) handvaten te geven rondom de versterking van leesmotivatie in het onderwijs. Wat zijn de ervaringen? 

"We moeten studenten bewustmaken dat ze als docent een rolmodel zijn. Zij nemen hun kennis vervolgens mee; eerst naar de stagebegeleiders, dan naar de scholen zelf." 

Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant, zorgt voor een prikkelende uitsmijter.