Partners

Welke organisaties doen mee met het Leesoffensief Brabant?

Het Leesoffensief Brabant werkt samen met onderstaande partnerorganisaties. Deze partners hebben het manifest ondertekend en zetten zich in voor een betere leesmotivatie en de leesvaardigheid.

Dit manifest maakt het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar juist te investeren. Hierbij is de samenwerking tussen bibliotheken en onderwijspartners cruciaal. Bibliotheekdirecteuren en bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo maken zich hard voor een geletterde samenleving.

Het Leesoffensief is een intiatief van...

Bekijk de initiatiefnemers