Leesoffensief Brabant - kinderopvang, onderwijs, gemeentes, provincie Brabant en bibliotheken samen

We willen dat alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen, dat de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroot wordt en dat alle Brabantse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Om deze doelen te bereiken werken de Brabantse bibliotheken en de Provinciale Ondersteuning Instelling (POI) Cubiss als aanjager samen met verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Samen sterk voor het Leesoffensief Brabant!  

 

Het Leesoffensief Brabant in twee minuten:

 

 

Het Leesoffensief Brabant wil de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheken op het gebied van leesvaardigheid bewerkstelligen. Binnen deze Brabant-brede strategische samenwerking kan elke partner haar expertise benutten. Hierdoor geven we onze jeugd een toekomst waarin laaggeletterdheid geen rol speelt.

 

Waarom is het Leesoffensief Brabant nodig?

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dat heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 mld. per jaar. Omgerekend naar Brabant betekent dit verhoudingsgewijs €176 miljoen. 

 

Maar er is meer: lezen maakt je een leuker, slimmer en gezonder mens. Onderzoeken onderschrijven dit keer op keer. Want al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend, en je ontwikkelt meer begrip voor de ander. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Lezen leidt aantoonbaar tot minder stress en houdt je letterlijk gezonder. Kortom: een goede leesvaardigheid is van essentieel belang. 

 

Een gezamenlijke aanpak, voor meer resultaat

Op het gebied van leesbevordering is er binnen de specifieke verzorgingsgebieden al veel samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocaties.

 

Door als Brabant-breed netwerk kennis te delen en meer en nieuwe projecten rondom leesbevordering te starten, is het Leesoffensief Brabant in staat om meer relevante partijen te bereiken en landelijke lijnen als BoekStart en de Bibliotheek op school nog verder uit te rollen.

 

Samen zorgen we voor een betere borging van de continuïteit van onze projecten. We zorgen dat bibliotheken, kinderopvang en onderwijs (en de studenten die daarvoor nu in opleiding zijn) beter zijn toegerust op leesbevordering en dat lezen onderdeel wordt van meer dan alleen het schoolvak Nederlands.

 

Ambassadeur Leesoffensief Brabant: Frank Lammers

 Dat het Leesoffensief Brabant noodzakelijk is, kan onze ambassadeur Frank Lammers ook beamen. In de verschillende videoboodschappen zie je zijn visie op leesbevordering

 

 

 

 

_dsc0898.jpg

 

_dsc6520.jpg

 

 

 

lijn-initiatief.png

eindhoven.jpg cubiss-brabant-logo-rgb-def.jpg
helmond-peel_logo-lang_rgb_klein.png dekempen_logo-lang_rgb_klein.png

 

  nobb-logo1.png logo_huis73_900-dpi.png
03-lucas.png 04-plein.png

 

veldhoven-logo-227-82.png biblioplus_logo-lang_rgb.png

 

cultuurpuntaltenalogo.png bibliotheek_theek5_logo_hor-1-.png
logo-de-lage-beemden-227-82.png nieuwe-nobelear-logo-geheel-png.png
midden-brabant_logo.png heusden_logo-lang_rgb_klein.png
webbannerklein.png west-brabant_logolang.png

Deze website wil gebruik maken van cookies.