Home

Letters voor het leven

Letters leer je voor het leven. Ze geven woorden aan gedachten. Verklaren de liefde. Doorgronden een contract. Nemen je mee door een spannend boek. Letters leren je over andere werelden, culturen en mensen. En maken je een completer mens.

Daarom kun je niet jong genoeg beginnen met lezen. Laten we nú onze jeugd taalvaardig maken. Het leesvuur aanwakkeren én brandend houden. Een lerend leven lang.

Het is de hoogste tijd om in actie te komen voor een geletterde samenleving. Het
Leesoffensief Brabant zet de eerste stap, samen met jou. Als we gezamenlijk bouwen aan leesplezier, brengen we bij de huidige generatie de lees- en taalvaardigheid op peil. Verbeteren we hun schoolprestaties. Vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt. Meer lezen is meedoen in de samenleving. Meer lezen is meetellen.

Ben je beleidsmaker, bestuurder, leerkracht of leesmediaconsulent? Kom met ons in actie. Samen gaan we voor leeskracht! Ook als ouder kun je het leesplezier van je kind ontwikkelen door voor te lezen of samen naar de bibliotheek te gaan en een spannend,
grappig of mooi boek uit te zoeken.

Het is tijd voor actie!

‘Letters voor het leven’ is een campagne van Leesoffensief Brabant. De positieve beweging van Cubiss en de Brabantse bibliotheken. Ontstaan vanuit het besef dat het anders moet. Met de rapporten over de teruglopende lees- en taalvaardigheid van jongeren als aanleiding, geeft het leesoffensief de provincie een leesimpuls. Door intensieve samenwerking met gemeenten, provincie, basis-, voortgezet en beroepsonderwijs en bibliotheken gaan we voor een geletterde jeugd. Waar iedereen meetelt en meedoet. En waar iedereen met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

 

 

Leeskracht met het Leesoffensief Brabant

Wat wij verstaan onder leeskracht? Dat staat in ons manifest. 

Over lezen doen
we graag een boekje open.
Lezen verruimt je blik,
prikkelt je fantasie.
Het verrijkt je woordenschat
en je kennis van de wereld.
Wie leest leert woorden begrijpen,
een mening vormen,
meedoen in de samenleving.
Kansen groeien door te lezen.
Je komt verder in het leven.
Laten we daarom zorgen
dat we voor al onze kinderen
letters voor het leven borgen

Zet leesplezier op de agenda

Succesverhalen delen. Knelpunten bespreken. Ambities aanscherpen. De events van Leesoffensief Brabant bieden je fijne handvatten en waardevolle best practices. Ze zijn een kickstart voor jouw persoonlijke leesoffensief. Of een inspirerend cafeïneshot voor je eigen plannen. Meer energie. Meer resultaat. Dát is leeskracht.  

Bekijk onze agenda

Meld jouw activiteit aan

Deel jouw succesverhaal

Letters voor het leven

In april lanceerden we de campagne Letters voor het leven – Samen gaan we voor leeskracht, de (vernieuwde) actiegerichte identiteit van Leesoffensief Brabant. We zetten hiermee in op een positieve beweging van Cubiss en de Brabantse bibliotheken, samen met al onze partners. Ontstaan vanuit het besef dat het anders moet. In de bibliotheek liggen de ‘Letters voor het leven’ voor het oprapen. Zet de campagne en expositie ook in bij jouw bibliotheek en wakker het leesvuur aan.

Ga aan de slag met Letters voor het leven

Nieuws

Meer nieuws