Bijeenkomst kinderopvang 15 februari 2022

Dinsdag 15 februari 2022

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Dinsdag 15 februari was de vervolgbijeenkomst van 'Wij doen mee(r)' die plaatsvond op 22 april 2021. Deze bijeenkomst over kinderopvang ging het over het belang van voorlezen aan de allerjongste kinderen. Hierbij mochten we luisteren naar bijdrages van experts vanuit bibliotheken, onderwijs en de gemeente. Bekijk onderaan deze pagina de filmpjes van deze avond!

Programma

Onder leiding van Boudewijn van der Lecq (adviseur Leesoffensief Brabant) komen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord, waaronder:

 • Sabine Hunnius (directeur van het Baby and Child Research Center) gaat in op het effect van taalaanbod op het babybrein. Zij legt nadruk op alle ontwikkelingen die bij een baby al plaats vinden.
  "Vooral in de vroege kindertijd vormt het brein zich. De hersenen passen zich aan aan de omgeving waarin kind opgroeit. Dagelijks voorlezen en verhaaltjes vertellen is productief in de taalontwikkeling – dus actief bezig zijn met taal. Ontwikkeling in interactie gaat beter.”
 • Ellen Monteban (beleidsadviseur Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en pedagoog) en Adriaan Langendonk (manager leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school) zijn van de partij. Zij hebben het over lezen en hulpmiddelen om lezen onder de aandacht te krijgen.
  "We zouden graag zien dat de kinderopvang een basisvoorziening wordt waar de doorgaande leeslijn al start. BoekStart stimuleert om vroeg te beginnen met voorlezen, en de juiste informatie daarover over te brengen." - aldus Adriaan langendonk
  "Lezen begint bij plezier. Maar het is meer - het is de toegang naar de maatschappij. Lezend kun je aan de maatschappij deelnemen, burgerschap ontwikkelen. Lezen is heel basaal." vertelt Ellen Moneban 
 • Om de strategische Brabantse aanpak te duiden schuiven Anneke Oonincx (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Breda), Lianne Knobel (accountmanager Strategie en beleid bij de Nieuwe Veste) en Marjolein Goossens (regiomanager Kober kinderopvang) aan. Zij werken onderling in Breda met thematafels, waar tientallen partners aan tafel zitten.
  "Door het samen met het veld te doen krijg je andere dynamiek, partijen zoeken elkaar op en er ontstaan nieuwe ideeën. We focussen bij thematafels ook op overdrachtsmomenten in het leven van een kind. Daar vallen vaak de gaten. De gouden tip: Doe het samen!" 
 • Marloes van den Berg (community librarian en BoekStartcoach bij Huis73), die haar ervaringen deelt met het babyleesoffensief, geeft belang van lezen mee aan ouders. Wat het effect daarvan kan zijn op lange termijn. 
  "Ik lees ouders van baby's niet de les. Ik praat enthousiast mee met ze over lezen in de hoop dat ze net zo enthousiast worden. Vaak zijn ze verrast dat je een baby al kunt voorlezen." 
 • Tot slot vertellen Sander Pommé (directeur Humankind) en José Lenders (beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit bij Humankind) over de verankering van het taalbeleid bij Humankind. Wat is de belang van samenwerken en hoe doe je dat?
  "Zorg samen met partners uit de wijk dat kinderen volwassenen worden die onze samenleving gaan vormengeven. Om dat te realiseren: borg lezen en voorlezen in je organisatie zodat iedereen er altijd mee te maken heeft"