Bijeenkomst primair onderwijs 29 september 2021

29 september 2021

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

De online bijeenkomst van 29 september was een vervolg op een eerdere algemene aftrap Wij doen mee(r) die  online plaatsvond op 22 april.  De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier. Bekijk hieronder de fragmenten van de bijeenkomst.

Programma

De presentatie is in handen van mediapedagoog Freek Zwanenberg, een ervaren docent en spreker met kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld.  

Joanneke Prenger, taalexpert bij het landelijk expertisecentrum voor het curriculum (SLO), gaat in op de urgentie voor een gezamenlijke aanpak en de rol van deze ketenaanpak binnen het vergroten van leesmotivatie. "We willen dat kinderen plezier hebben in lezen, lezers worden en blijven."  Onderwijsadviseur Martijn Hensgens  en onderwijsinspecteur Herman Franssen reflecteren samen op de cijfers en ontwikkelingen rondom leesmotivatie bij kinderen. Welke veranderingen en samenwerkingen zijn er nodig? "We besteden veel tijd aan het trainen van de technische vaardigheden. Het ervaren en beleven raakt in het gedrang waardoor het abstract blijft. We leren kinderen lezen, maar maken geen lezers van ze." 

CultuurPuntAltena zet via de tijdelijke subsidieregeling Leesoffensief in op bewustwording bij leerkrachten en op het vergroten van het leesplezier bij jongens. Coördinator Educatie Marieke Vos vertelt over de aanpak, de samenwerking met het onderwijs, en hoe zij samen optrekken om via de gemeente structurele financiering voor leesbevordering geborgd te krijgen. Daarvoor zet CultuurpuntAltena onder andere dit filmpje in. De uitdagingen én oplossingen binnen een ketenaanpak worden besproken met Nicole van Son (bestuursvoorzitter van onderwijsstichting INOS), Gertjan Endedijk (directeur-bestuurder van de Nieuwe Veste) en Anja den Braber (opgavemanager Onderwijs van de gemeente Breda). 

"Door taal kan je meedoen, is er mogelijkheid tot participatie. Wij staan op dat gebied voor gemeenschappelijke doelen. En dan vervagen grenzen tussen de verschillende partijen. Wij hebben een natuurlijke motivatie om samen te werken." De Bibliotheek Eindhoven voert het project Samen Thuis in Taal uit op een groot aantal basisscholen. Met deze succesvolle samenwerking tussen bibliotheek en basisscholen bereiken ze niet alleen de kinderen, maar ook laagtaalvaardige ouders. Geeske Kanters (beleidsondersteuner van de Bibliotheek Eindhoven) en Esther de Poorter (Taalnetwerkcoördinator bij Gemeente Eindhoven) vertellen hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en hoe ze wordt geborgd. 

Uiteraard ontbreekt Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant niet om een prikkelende bijdrage te geven.Wat was zijn 'sleutelboek'?