Bibliotheek CultuurPuntAltena

Leesbevordering groep 3

Een specifieke vraag kwam vanuit basisschool Henri Dunant uit Wijk en Aalburg. Zij wilden een ‘boost’ voor kinderen in groep 3. Er werd gekozen voor een verlengde schooldag op twaalf woensdagmiddagen. De activiteit speelde zich bewust af in de bibliotheekvestiging. Leerlingen die nog geen lid waren ontvingen een jeugdlidmaatschap. Aan de hand van drie thema’s ging onze projectmedewerker met de leerlingen aan de slag. De school koos in eerste instantie een aantal leerlingen uit die deze extra begeleiding nodig had. Al snel bleek echter dat de rest van de klas het net zo leuk vond om aan te sluiten. De kinderen hebben geleerd welke soorten boeken en genres er zijn, hoe ze vervolgens een boek kunnen kiezen dat het beste bij hen past en hoe ze deze zelf kunnen lenen. Ook hebben ze aan digitale geletterdheid gewerkt door met de Blue-bot aan de slag te gaan en werden er verschillende spellen gespeeld ter bevordering van de woordenschat en het leesplezier. Elke les begon met een boekenkring waarbij de kinderen trots over hun boeken vertelden. Juist om de leerlingen die lezen niet leuk en/of moeilijk vinden mee te nemen, werd een koppeling gemaakt tussen een boek en muziek, beeldende kunst en theater.