Bibliotheek Helmond-Peel

Initiatieven & best practices

De verandering in het leesonderwijs doen we samen - Leesoffensief Helmond

Nederland loopt al jaren achter al het gaat om leesprestaties. Hoe kunnen we deze trend keren? Marijke Joosten, projectleider van het Leesoffensief Helmond, vertelt meer over hoe zij vanuit het Leesoffensief Helmond de handen ineenslaan met de gemeente Helmond, BCO-onderwijsadvies en het onderwijs om samen die verandering in het leesonderwijs teweeg te brengen. Zo inspireren zij samen een nieuwe generatie lezers.

Lees het verhaal van Marijke

Boekjes & Babbels; Voorlezen, Ontmoeten en Ontdekken

Het doel van Boekje & Babbels is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Het programma is voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Naast het thema dat centraal staat is deze ochtend een leuke gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en van gedachten te wisselen, onder het genot van een kopje koffie of thee. Om alle ouders goed te informeren over BoekStart is persoonlijk contact over het belang van voorlezen het meest effectief. Daarom werkt Bibliotheek Helmond-Peel met Boekjes & Babbels in Helmond, Asten en Someren samen met het consultatiebureau en andere samenwerkingspartners in Helmond-Peel. Ouders ontdekken hoe leuk voorlezen kan zijn. Bij Boekjes & Babbels is het voorlezen door de lees- mediacoach interactief: de kinderen luisteren én doen mee. Bij elke bijeenkomst staat een boek of een thema centraal, dit kan zijn; gezonde voeding, mondverzorging, muziek en bewegen, spraakontwikkeling en mediabewustzijn voor ouders.

De samenwerkingspartner geeft tijdens Boekjes & Babbels meer informatie over het thema, vragen stellen is natuurlijk mogelijk. Uiteraard krijgt men bij Boekjes & Babbels tips over voorlezen, kunnen ouders advies vragen en natuurlijk ook direct materialen uitzoeken voor thuis. Boekjes & Babbels is gratis voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Een workshop Spoken Word met je klas in de bieb

Afgelopen jaar hebben we voor de bovenbouw Havo-Vwo, workshops Spoken Word georganiseerd, zowel leerlingen en docenten zijn enthousiast! Spoken Word laat zich het best vertalen als poëzie. Het draait hierbij dus om de kunst van het dichten. Spoken Word is bij ons echter meer dan alleen een workshop schrijven. Dat is de eerste stap, de tweede stap is het voordragen van dat wat de leerlingen hebben geschreven. Bij de workshop Spoken Word putten de leerlingen uit hun eigen inspiratie en doen zij onbewust een beroep op de competenties; creativiteit, durf, anticiperen, zelfvertrouwen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Onze workshopbegeleider geeft daarbij de nodige tips en trucs om het  persoonlijke verhaal van de leerling op een aantrekkelijke wijze op papier te zetten en ook voor te dragen aan de klas. Zo wordt iets ogenschijnlijks ouderwets en stoffigs, opeens heel dynamisch en boeiend om te doen en om naar te kijken en luisteren. Spoken Word is een moderne versie van het voordragen van gedichten! Het sluit perfect aan bij het nieuwe curriculum waarin creatieve omgang met taal en woordgebruik wordt benoemd.

Mediawijs in het Muizenhuis

Een breed leesaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van het kind


Bij het Muizenhuis gaan leesplezier en digitale geletterdheid hand in hand. Met de boeken van Karina Schaapman als uitgangspunt en het door Artisjok en Olijfje ontwikkelde project over het Muizenhuis als basis leren de kleuters Sam en Julia kennen. De verbinding tussen boek, scherm en spel staat centraal. Het project start met een handversje. Daarna maken we de verbinding met het kunstwerk en de boeken. De prenten met de vele details nodigen de kinderen uit om taal te gebruiken en prikkelen de fantasie. Die verbeelding komt nog meer tot leven in de Muizenhuis-app waarin kinderen op verkenning kunnen. Tot slot maken ze kennis met de basis van de green screen-techniek; ze gaan op de foto in een door henzelf gekozen afbeelding uit de boeken. 

Boekenpret 2.0

Stimuleren van de leescultuur thuis

Hoe kun je je kind voorlezen als je de Nederlandse taal nog onvoldoende beheerst? Voor het project Boekenpret 2.0 kiezen we voor een tekstloos prentenboek (Monkie en Naar de markt) zodat elke ouder in zijn/haar eigen taal samen met het kind het boek kan ‘lezen’. Om thuis aan de slag te gaan ontvangen de ouders een Speelontdekboek met spelsuggesties en mediatips in de eigen taal. In de klas wordt het boek in het Nederlands behandeld: Op deze manier versterken thuistaal en de Nederlandse taal elkaar en wordt het voorlezen thuis gestimuleerd.

Samenwerking met de Pabo

Bibliotheek Helmond-Peel ontving de afgelopen jaren alle eerstejaars Pabo-studenten voor een 1,5 uur durende workshop over de Educatieve dienstverlening van de Bibliotheek. Het doel was om de studenten bewust te laten worden van de rol die zij hebben bij het stimuleren van de leesmotivatie van de leerlingen. Daarnaast maakten zij kennis met de educatieve dienstverlening van de Bibliotheek. De leesconsulenten verzorgen workshops op de Pabo de Kempel over het thema Laaggeletterdheid (i.s.m. de welzijnsorganisatie die de VoorleesExpress coördineert) en over het thema Digitale prentenboeken. Bij deze laatste workshop krijgen studenten een praktijkopdracht. De resultaten daarvan worden opgenomen in het aanbod van de Bibliotheek.