10 november 2021: bijeenkomst mbo

Deze bijeenkomst was een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

 

Programma
Onder leiding van Boudewijn van der Lecq, adviseur Leesoffensief Brabant, kwamen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord, waaronder:

 • Stijn Smeulders (gedeputeerde Provincie Brabant) over de provinciale aanpak van laaggeletterdheid en de belangen van het terugdringen ervan, ook vanuit economisch oogpunt. Hij zoomde in op arbeidsperspectief en geletterdheid en ook op wat de provincie kan bijdragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid. 
  Ons bedrijfsleven blijft achter als er veel Brabanders laaggeletterd blijven. Laaggeletterdheid heeft ook invloed op het bedrijfsleven. Als we zorgen dat alle Brabantse jongeren steeds weer en op elk onderwijsniveau gestimuleerd worden in de leesvaardigheid, zorgen we voor een betere samenleving.”

 • Peter van Duijvenboden (domeinspecialist mbo Stichting Lezen) over het landelijk perspectief rondom laaggeletterdheid bij mbo-studenten. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit vlak in het mbo en wat zijn de perspectieven voor de mbo-studenten?
  In het mbo gaat veel tijd in andere vakken zitten, waardoor er weinig tijd is voor Nederlandse taalontwikkeling. We moeten samen met de bibliotheken zorgen dat we ook bij het mbo lezen op de kaart krijgen.”

 • Het gesprek tussen Marlies de Groot (beleidsadviseur en Projectleider leesaanpak Koning Willem I College) en Annette Janssen (leesspecialist Educatie Huis73) over de strategische leesaanpak van Huis73 en het Koning Willem I College. Hoe ziet hun bestuurlijke samenwerking eruit, hoe is deze tot stand gekomen en wat halen ze eruit? Ook rollen, successen, valkuilen, borging en tips passeerden de revu.
   “Het begint met een bevlogen docent die ziet dat lezen een meerwaarde heeft. En die groep wordt steeds groter.”

 • Tafelgesprek over de rol van de docent als leesbevorderaar in het mbo. Met vijf deelnemers:
  Ineke de Roo - senior docent, Taalcoördinator en Taalassessor Techniek College Rotterdam
  Marjolein Hermes - docent Koning Willem I College
  Yannic van Daele - leesconsulent Huis73
  Marjolein Simons - projectleider Onderwijsgroep Tilburg 
  Francis Relou - mediacoach vo/mbo de Bibliotheek Eindhoven
  Tijdens dit tafelgesprek keken we naar de rol van de mbo-docent als leesbevorderaar. Wat moeten en kunnen docenten doen om het leesplezier en daarmee de leesvaardigheid van mbo-studenten te vergroten. En hoe hangt lezen in het mbo samen met het arbeidsperspectief van de studenten?

  “Het moeten lezen moet eraf om het leesplezier er weer in te krijgen bij de jeugd.”

  “Het gesprek met een nietlezer is ook een gesprek over lezen.”
  “Iedereen houdt van een goed verhaal en als je die vertaalslag kunt maken om zo’n spannend verhaal te laten lezen, dan krijg je ze op de hand. Het is de kunst van het verleiden.”

   “Door studenten te laten lezen wat ze willen, krijg je het leesplezier weer terug. De docent heb je nodig om voor de koppeling tussen de student en de leesconsulent te zorgen.”
  “Het verhaal vertellen en enthousiast worden en plezier erin krijgen kan zorgen voor leesplezier.”

 • Frank Lammers (ambassadeur van het Leesoffensief Brabant) zorgde voor een prikkelende uitsmijter.

  We moeten zorgen dat lezen weer hip wordt. Weer gaan lezen waardoor je slimmer, mooier en completer wordt.

  Schoolbesturen: zeur om geld en zorg dat lezen weer in het curriculum komt. Met het uiteindelijke doel: mooiere mensen voor een mooiere wereld.

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.