15 februari 2022: bijeenkomst kinderopvang

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  


Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich op bestuurlijk niveau bezighoudt met voor- en vroegschoolse educatie, zoals:

  • Directie, bestuur, opleidingscoördinatoren en docenten van opleidingen waarbij studenten zich voorbereiden op een baan waarbij men met jonge kinderen (0-4 of 0-6 jaar) werkt
  • Directeur-bestuurders, unitmanagers, voorleescoördinatoren, beleidsmakers kinderopvang
  • Wethouders en ambtenaren met Onderwijs/Bibliotheken/vve/Doelgroep 0-4 jaar in portefeuille
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers en leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille kov/vve die actief zijn in een beleidsmatige functie
  • Relevante strategische contacten van consultatiebureaus, GGD’s en gastouderbureaus

 

De bijeenkomst is van 19.30 - 21.30 uur en is online te volgen. Interactie is mogelijk via de chat.

 

Meld je aan

 

Programma

Onder leiding van Boudewijn van der Lecq (adviseur Leesoffensief Brabant) komen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord. Met informatie vanuit het landelijk perspectief, focus op de strategische aanpak binnen Brabant en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant zorgt voor een pakkende uitsmijter. 

 

De komst van Sabine Hunnius (onder andere directeur van het Baby and Child Research Center en hoofd van de BabyBRAIN-groep van het Donders Institute) is bevestigd. Ook Marijke Bos (specialist voor- en vroegschoolse periode bij Stichting Lezen) en Ellen Monteban (beleidsadviseur Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) zijn van de partij.

 

Om de strategische Brabantse aanpak te duiden schuiven Anneke Ooninkx (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Breda), Lianne Knobel (accountmanager de Nieuwe Veste) en Monique Vos (manager afdeling Pedaogiek & Kwaliteit bij Kober kinderopvang) aan.

 

Inspirerende voorbeelden komen onder andere van Marloes van den Berg (community librarian bij Huis73), die haar ervaringen deelt met het babyleesoffensief. 

 

 

Meld je aan

Deze website wil gebruik maken van cookies.