Beleid & Informatie

Gezinsaanpak voorbereiden voor gemeentes

Eind 2024 moeten de Nederlandse gemeenten een regiorol vervullen in de algemene aanpak laaggeletterdheid. De gezinsaanpak is hier onderdeel van. Om gemeenten voor te bereiden op deze rol, en de rol duurzaam te vervullen is er een stappenplan gemaakt.  

Bekijk de gezinsaanpak

Oproep tot leesoffensief

De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad publiceerden een gezamenlijk advies ‘LEES!’.  De raden doen drie aanbevelingen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen. Een oproep tot leesoffensief.  

Lees hier meer

Tijd voor focus

Op verzoek van de Tweede Kamer brengt de onderwijsraad het advies ‘Tijd voor focus’ uit. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Hoe kom je toe aan de kern van het vak: geven en ontwikkelen van onderwijs?  

Bekijk hier het advies

Update Gemeentelijke Gezinsaanpak geletterdheid

De Gezinsaanpak is een onderdeel van de algemene aanpak laaggeletterdheid. Vijf gemeenten gaan in de pilotfase aan de slag met gezinsaanpak. Hierbij staat het testen, toetsen en aanscherpen van de conceptversie van dit plan centraal. Dit doen de gemeenten samen met hun bibliotheken en andere lokale partners. 

Bekijk de update gezinsaanpak

Manifest leesoffensief

Het gaat niet goed met lezen in Nederland, terwijl een goede leesvaardigheid een basisbehoefte voor iedereen is. De Leescoalitie doet een dringend beroep op de Onderwijs- en Cultuurpoot van OCW om samen tot een inclusief leesbeleid te komen.  

Lees hier meer

Nationaal programma onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat het nationaal programma onderwijs zien. Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025. Ook zijn er middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Lees hier meer