Pilot actieve rol pabostudenten in het stimuleren van lezen

Gepubliceerd op: 3 november 2022 13:48

Pilot pabo leesoffensief

Lezen is een kwestie van doen. Door meer te lezen ga je beter lezen en krijg je er meer plezier in. Lezen is niet voor niets een van de belangrijkste basisvaardigheden. Maar: er wordt steeds minder gelezen. Daarom is het van belang dat leerkrachten en pabostudenten ervaren en inzien dat lezen en leesplezier belangrijk zijn in het onderwijs. Want zien zij de urgentie van lezen, dan kunnen zij dat overbrengen op het kind.

Daarom is er in het kader van Leesoffensief Brabant een pilot ontwikkeld door Cubiss en Fontys Hogeschool Kind en Educatie om lezen op een meer structurele, duurzame manier een plek te geven binnen het onderwijs en de opleiding. Een pilot waarin bibliotheken en scholen continu samenwerken, ook op de lange termijn. En een pilot waarin vooral de pabostudent, die straks het rolmodel is voor zijn leerlingen, als lezende en leesbevorderende leraar centraal staat. 

Binnen de pilot liepen pabostudenten een jaar lang stage op een basisschool die de intentie had om lezen en leesplezier een prominente(re) plek te geven binnen het onderwijs. Studenten waren op deze scholen direct betrokken bij diverse leesbevorderende activiteiten en droegen hun steentje bij. Bijvoorbeeld door het doen van praktijkgericht onderzoek naar leesmotivatie, het opstellen van een kwaliteitskaart of het inventariseren van behoeften binnen het schoolteam. Belangrijk, vindt Katinka de Croon,docent taal bij FHKE en verantwoordelijk voor het taal- en leesbeleid: “want wij kunnen op de opleiding wel stilstaan bij het belang van lezen en leesbevordering, studenten voelen de meeste urgentie voor het onderwerp door in de praktijk te merken dat het belangrijk is wat ze doen.”  Resultaat? Studenten zijn zich bewuster van hun rol in het stimuleren van lezen en leesplezier. En ze lezen zelf meer! 

 

Lees hier meer