Samen bouwen aan leesbevordering: de rol van de Bibliotheek en de kinderopvang

Gepubliceerd op: 18 december 2023 09:04

Lezen is van groot belang voor een goede taalbeheersing. Wie goed kan lezen, behaalt betere schoolresultaten en heeft daarna meer kans op het vinden van een passende plek in de maatschappij. Goed kunnen lezen leidt tot meer kennis van de wereld en dus tot het kritischer kunnen omgaan met alle informatie die er om ons heen te vinden is. Met lezen kun je dan ook niet vroeg genoeg beginnen.

In deze brochure vind je de aanpak en het aanbod van de Bibliotheek om invulling te geven aan leesbevordering in de kinderopvang. De Bibliotheek beschikt naast een uitgebreide collectie ook over brede kennis en expertise op het vlak van taalontwikkeling, het belang van voorlezen en de noodzaak om kinderen zo jong mogelijk (vanaf drie maanden) in aanraking te brengen met boeken. Hiermee kan de Bibliotheek de kinderopvang adviseren als professionele partner. Dat doet de Bibliotheek aan de hand van bouwstenen die samen een stevig fundament vormen. De inzet van de leesconsulent vervult in die aanpak een sleutelrol binnen de samenwerking tussen kinderopvang en bibliotheek. De Bibliotheek gaat graag met de kinderopvang in gesprek om met elkaar invulling te geven aan een structurele samenwerking op het gebied van leesbevordering.

Bekijk de brochure