Update 6 maanden Leesoffensief Brabant

Gepubliceerd op: 31 maart 2022 14:07

Inmiddels zijn we zo’n zes maanden verder met het Leesoffensief Brabant en hebben we zeer succesvolle vervolgbijeenkomsten voor het mbo, hbo en de kinderopvang achter de rug.

De komende tijd ligt de focus van de werkgroep van het Leesoffensief op het voortgezet onderwijs. 
Een van de grootste vo-scholenkoepels van Nederland, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), is één van onze partners. Ook vo-scholen buiten de OMO-koepel kunnen aan de slag met het Leesoffensief. Samen met hun bibliotheek. 

OMO heeft ons manifest ondertekend en we zijn een intensief samenwerkingstraject met hen aan het vormgeven om te werken aan een ambitieuze le(e)saanpak. Binnen deze aanpak slaan OMO-scholen en bibliotheken de handen ineen om samen te werken aan het verhogen van het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen. Lees hier meer over de achtergrond van de samenwerking.

De stuurgroep van het Leesoffensief Brabant herhaalt de oproep dat bibliotheken en onderwijsinstellingen samen lokaal de handschoen moeten oppakken om in iedere gemeente een leesoffensief te starten.