Uit de praktijk

Student van nu is de leesontwikkelende leraar van de toekomst

De student van nu is de leraar van de toekomst. Als aanstaande leraren niet lezen, hoe brengen ze dan het belang van lezen over aan leerlingen? Studenten moeten de urgentie voelen om te lezen en lezen bij leerlingen te bevorderen. Daarom sloegen Cubiss en Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) de handen ineen om samen met bibliotheken, scholen én pabostudenten te werken aan een duurzaam leesbeleid en inspirerend leesonderwijs op basisscholen. Resultaat? Studenten zijn zich bewuster van de belangrijke rol die zij als leraar hebben in het stimuleren van lezen en leesplezier. En ze lezen zelf meer!

Lees het verhaal van Katinka en Ingrid

‘Een investering in studenten is een investering in de toekomst van het onderwijs’

Waar leesvaardigheid en begrijpend lezen in het basisonderwijs veel aandacht krijgen, dreigt leesplezier soms ondergesneeuwd te raken. Terwijl juist dat zo belangrijk is om te blijven lezen in de toekomst. Daarom is de pabo de perfecte plek om leesplezier aan te wakkeren, vinden Anne van Buul, opleidingsdocent Nederlands bij Hogeschool De Kempel, en Marijke Joosten, manager educatieve bibliotheek bij Bibliotheek Helmond-Peel. Zij bundelden de krachten en organiseerden samen ‘De Kempel Leest’, een event voor pabostudenten en basisschoolkinderen.

Lees het verhaal van Anne

Lezend door de keten

Het verhaal van de bibliotheek moet verteld worden! In de loop van het jaar verschijnen daarom verschillende publicaties. In dit tweede deel van de reeks gaan we in op de samenwerking tussen de bibliotheek en de onderwijsketen. We spreken met docenten en studenten. Wat kan de bibliotheek het onderwijs bieden? En wat is daarvoor nodig?

Lees het verhaal hier