Verdiepende informatie

Leer ze lezen

In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale onderzoek bijeengebracht.

Lees meer

Het belang van leerkrachten als leesbevorderaars

Als docenten zelf veel lezen, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering. Docenten stimuleren de leesmotivatie met werkvormen die de relatie, autonomie en competentie van leerlingen versterken.

Lees meer

Van knelpunt tot speerpunt - Leesmotivatie in de Vlaamse lerarenopleiding

Dit onderzoek wil inzicht geven in de manier waarop en de mate waarin de Vlaamse lerarenopleidingen leesbevordering integreren in hun onderwijsvisie, curricula en onderwijspraktijk. 

Lees meer

Oproep tot leesoffensief

Maar liefst 18 procent van de 15-jarigen dreigt met een te laag taalniveau van school te komen.De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad publiceerden een gezamenlijk advies ‘LEES!’ dat zij op maandag 24 juni 2019 aanboden aan minister Van Engelshoven.

Lees meer

Taalcompetente leraar

Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega's en ouders, en leren ook nog zelf. Bij alles wat ze doen, maken ze gebruik van taal. Van alle leraren wordt dan ook verwacht dat zij taalvaardig zijn én dat ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. Maar wat betekent dat precies? Over welke taalcompetenties moeten leraren beschikken om goed didactisch, pedagogisch en professioneel te kunnen handelen? Op die vraag biedt dit referentiekader een antwoord.

Bekijk de publicatie