Uit de praktijk

“Interactief voorlezen gedegen voorbereiden en goed borgen met de ondersteuning van Bibliotheek West-Brabant”

Binnen het Leesoffensief Brabant werken verschillende onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties samen met gemeenten en bibliotheken aan een leeslustige generatie. De basis daarvoor? Die leg je bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Daniëlla Schijfs, unitmanager van Kober kinderopvang, werkt op het gebied van leesbevordering nauw samen met Nelleke ten Haaf, programmamaker educatie 0-18 jaar van Bibliotheek West-Brabant. Dit leidt tot mooie en beleidsmatig goed verankerde initiatieven voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Lees het verhaal van Daniëlla en Nelleke

Breek de bubbel

Het verhaal van de bibliotheek moet verteld worden! Daarom verschijnen hierover verschillende publicaties. In dit eerste deel spreken we met een schrijver, de bibliotheek, de kinderopvang en een ouder over diversiteit en wat dit voor hen betekent.

Praten over diversiteit is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Jeugdliteratuur helpt hierbij. Hoe dan? We spreken erover met Pim Lammers, Floor Bink, Anke Jagtenberg en Yvonne van Hengel.

Lees het verhaal van Pim, Floor, Anke en Yvonne

Lezend door de keten

Het verhaal van de bibliotheek moet verteld worden! In de loop van het jaar verschijnen daarom verschillende publicaties. In dit tweede deel van de reeks gaan we in op de samenwerking tussen de bibliotheek en de onderwijsketen. We spreken met docenten en studenten. Wat kan de bibliotheek het onderwijs bieden? En wat is daarvoor nodig?

Lees het verhaal hier