Aan de slag

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Samen met de ouders gaan ze aan de slag met taal en (voor)lezen.

Meer over de VoorleesExpress

Boekenpret 2.0: een kans voor meertaligheid

In het voorjaar van 2020 hebben twee Brabantse bibliotheken meegedaan aan een pilot met Boekenpret voor anderstaligen. Er is gekeken naar hoe we Boekenpret zo kunnen inzetten dat ook anderstalige gezinnen er gebruik van kunnen maken. 

Meer over Boekenpret 2.0

de Bibliotheek op school

de Bibliotheek op school po/vo is dé website voor bibliotheekprofessionals over de bouwstenen van de Bibliotheek op school, met achtergrondinformatie én handige tools.

Meer over de Bibliotheek op school

Brochure Lezen Lokaal Verankerd

Deze brochure is bedoeld om bibliotheekdirecties te ondersteunen bij het versterken van leesbevorderingsnetwerken en de positie van de bibliotheek binnen dat lokale krachtenveld.

Bekijk de brochure

Lezen in het PO

Op de basisschool kan het verschil gemaakt worden tussen lezer en niet-lezer. Alle bouwstenen die bijdragen aan een effectieve leesaanpak staan op deze site beschreven. St. Lezen, SLO en de Taalunie willen met deze website bijdragen aan de leesvaardigheid en leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland.

Lees meer over lezen in het PO

Leesmotivatie bevorderen in het primair onderwijs

Leesmotivatie en leesvaardigheid gaan hand in hand. Gemotiveerde lezers zijn fervente lezers. Zij steken veel tijd en moeite in lezen en blijven doorzetten, ook als ze tijdens het lezen tegen moeilijkheden aanlopen. Hier lees je wat leesmotivatie is en hoe je het kunt stimuleren!

Lees meer over leesmotivatie

Rijke teksten

Deze website van de Taalunie draagt bij aan de taalcompetentie en de kennisopbouw van elke leerling. De website geeft antwoord op de vraag wat rijke teksten zijn, hoe je ze herkent en waarom het zo belangrijk is om ermee te werken in de klas. Je vindt er voorbeelden van rijke teksten voor leerlingen van 6 tot 18 jaar om taallessen en lessen tijdens vakken als aardrijkskunde en geschiedenis mee te verrijken. De website is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer over rijke teksten

Instructievideo's over lezen

Een reeks video's met praktijkvoorbeelden van o.a. tutorlezen, boekencircuit, boekenkring, aanpak Vertel eens... en vrijlezen.

Bekijk de video's

25 werkvormen voor leesbevordering in de onderbouw van het po

Een leescultuur laten ontstaan over vergroten is het doel van de onderstaande werkvormen voor de onderbouw van de basisschool. Als leerkracht of leesconsulent kun je ze naar eigen inzicht (aangepast) inzetten of combineren. Je kunt daarbij kijken naar het leesniveau van de betreffende klas.

Lees meer over leesmotivatie

Leesbeesten & Luistervinken podcast

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. Met de kinderboekenpodcast Leesbeesten & Luistervinken brengen we nog meer leesplezier in de klas. In deze serie podcasts staat het gesprek tussen kinderen en kinderboekenschrijvers centraal. 

Met onze podcast Leesbeesten & Luistervinken ontdekken kinderen de verhalen achter hun favoriete boeken en krijgen ze leestips. Maar hoewel de nadruk ligt op lezen leren ze ook andere vaardigheden. Bij iedere podcast maakt Cubiss namelijk een lesbrief. Hierin gaan kinderen aan de slag met belangrijke vaardigheden als spreken en luisteren. 

Beluister de podcast hier

De Taallijn

De Taallijn is een methodiek waarmee leidsters en leerkrachten op een systematische, maar ook speelse manier de taalontwikkeling van kinderen op de peuterspeelzaal en in groep 1,2, 3 en 4 van de basisschool kunnen stimuleren

Lees meer over de taallijn

Effectief onderwijs in begrijpend lezen

Hoe kan het niveau van begrijpend lezen van Vlaamse en Nederlandse basisschoolleerlingen worden verhoogd? En hoe krijgen Nederlandse en Vlaamse leerlingen meer plezier in en betrokkenheid bij het lezen? Dit actieplan bevat aanbevelingen om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland en Vlaanderen te vergroten. 

Bekijk de publicatie

Magazine Lees, Lezer, Leest Kinderen & basisonderwijs

Leesplezier is nodig om van ieder kind een goede, volwassen lezer te maken. Een maatschappelijke opgave, waarin onderwijs en bibliotheek een belangrijke rol spelen om plezier en motivatie voor lezen te stimuleren. In dit magazine lees je meer over nut en noodzaak van leesbevordering.  

Bekijk het magazine

Het belang van de leerkracht als leesbevorderaar

Een gunstig leesklimaat versterkt de autonome leesmotivatie: het lezen voor het plezier en persoonlijke betekenis. Ouders en vrienden en vriendinnen zijn de belangrijkste stimulans voor kinderen. Hiernaast leveren ook leerkrachten een bijdrage. Zij kunnen fungeren als positieve rolmodellen die de passie voor lezen op hun leerlingen overbrengen.

Lees meer over de leerkracht als leesbevorderaar

Gespreksleidraad – het Leesoffensiefgesprek

In Lees! Een oproep tot een leesoffensief moedigen we scholen en bibliotheken aan om, bijvoorbeeld in de vorm van de Bibliotheek op school, structureel samen te werken. Hoe overtuig je schooldirecteuren van het belang van zo’n structurele samenwerking? In deze gespreksleidraad helpen we educatiespecialisten en leesconsulenten in het primair en voortgezet onderwijs daarbij. We baseren ons op de Golden Circle van Simon Sinek en reiken praktische tips en voorbeeldvragen aan. Deze gespreksleidraad gaat uit van het aangaan van nieuwe samenwerkingen met scholen. Misschien wil je een impuls geven aan een al bestaande samenwerking? Haal dan uit deze gespreksleidraad wat voor jou bruikbaar is.

Lees meer over het Leesoffensiefgesprek

Leerlijn

De Leerlijn Lezen en Schrijven is dé complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs, voor groep 3-8. De Leerlijn is de eerste methodiek waarin lezen en schrijven in samenhang wordt aangeboden. Met een belangrijke rol voor kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur als gids en motivator in de digibordlessen; schrijvers zoals Enne Koens, Bibi Dumon Tak en Simon van der Geest.

Meer informatie over de leerlijn

Bouwen aan leesbevordering

In deze brochure vind je de aanpak en het aanbod van de Bibliotheek om samen leesbevordering in het primair onderwijs vorm te geven. De Bibliotheek beschikt naast een uitgebreide collectie ook over brede kennis en expertise op het vlak van leesmotivatie en digitale geletterdheid. Door te investeren in een structurele samenwerking bouwen scholen en bibliotheken samen aan leeskracht!

Bekijk de brochure