Uit de praktijk

De kracht van (voor)lezen - Een gesprek met de leerkrachten van de Brabantse voorleeskampioen 2023

Julian Cornelissen uit groep 8 van basisschool De Wilderen uit Waalre is de Brabantse voorleeskampioen van 2023. Op 24 mei gaat Julian Brabant vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Hoe bereid je een leerling voor op de Nationale Voorleeswedstrijd? En hoe zorg je voor leesmotivatie in de klas? We spraken met zijn trotse leerkrachten Nanne van Hout, Mark Gooskens en Nick Seinstra.

Lees het interview hier

Lezend door de keten

Het verhaal van de bibliotheek moet verteld worden! In de loop van het jaar verschijnen daarom verschillende publicaties. In dit tweede deel van de reeks gaan we in op de samenwerking tussen de bibliotheek en de onderwijsketen. We spreken met docenten en studenten. Wat kan de bibliotheek het onderwijs bieden? En wat is daarvoor nodig?

Lees het verhaal hier

Samen voor leesplezier

Het verhaal van de bibliotheek moet verteld worden! In de loop van het jaar verschijnen daarom verschillende publicaties. In dit zesde deel van de reeks gaan we in op de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek. We spreken met verschillende bibliotheekmedewerkers; lees- en mediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten. Hoe belangrijk vinden zij (voor)lezen? Wat maakt leesplezier implementeren zo lastig? En waar zijn ze nu mee bezig? Ook spraken we met ouders van basisschoolkinderen.

Lees het verhaal hier

Waardevol netwerk of warm pleidooi voor benadering van onderaf?

De een noemt het Leesoffensief Brabant een uitstekende manier om via strategische samenwerking het leesonderwijs te verbeteren. De ander vindt dat soort plannen allemaal leuk en aardig, maar noemt kind en leerkracht de meetlat voor succes. Ondanks het verschil in opvattingen weten Gio van Creij, directeur bestuurder van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), en Berry Tomas, voorzitter van de Raad van Bestuur van scholenkoepel Skipov, elkaar te vinden om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren.

Lees de verhalen van Gio van Creij, Berry Tomas en Frank Lammers

Een kijkje in de keuken van de leesmediaconsulent

Een leesmediaconsulent is een echte duizendpoot. Hij of zij adviseert, organiseert, faciliteert en ondersteunt leerkrachten van (basis)scholen op structurele basis bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid. Jeroen de Vries, leesmediaconsulent in Eindhoven, geeft een kijkje in de keuken.

Lees het verhaal van Jeroen

Grip op de zomerdip

In deze publicatie delen we de ervaringen van een lagere school en een bibliotheek over doorlezen tijdens de zomervakantie. We spraken met de lees- en mediaconsulent van Bibliotheek West-Brabant, de leerkracht van groep 4 van obs De Springplank en twee ouders van kinderen op obs De Springplank. Waarom is het zo urgent dat basisschoolkinderen doorlezen in de schoolvakanties? Helpt het kinderen na de grote vakantie sneller de leesdraad weer op te pakken?

Lees het verhaal