Verdiepende informatie

De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen

Kennisbundel met artikelen over begrijpend lezen die inzicht geven in de theorie over, onderzoek naar en praktische toepassing van essentiƫle elementen van onderwijs in begrijpend lezen. Voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Lees meer over de zeven pijlers

Het belang van leerkrachten als leesbevorderaars

Als docenten zelf veel lezen, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering. Docenten stimuleren de leesmotivatie met werkvormen die de relatie, autonomie en competentie van leerlingen versterken.

Bekijk het onderzoek

Rapport: De staat van het onderwijs 2022

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren.

Bekijk het rapport

Dashboard samenwerking Primair Onderwijs

Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Samenwerking primair onderwijs. Het geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. 

Bekijk het dashboard

Lezen in beeld - Infographic over onderwijs in begrijpend lezen

Deze infographic is een verkorte weergave van de publicatie De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen. Leesexperts geven inzicht in theorie over, onderzoek naar en praktische toepassing van essentiĆ«le elementen van onderwijs in begrijpend lezen.

Bekijk de infographic

PIRLS 2021 - Trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland

Met PIRLS wordt al sinds 2001 iedere 5 jaar de vaardigheid in begrijpend lezen van tienjarige leerlingen in kaart gebracht. Er wordt niet alleen informatie verzameld over de leesvaardigheid van leerlingen, maar ook over achtergrondkenmerken van leerlingen, leerkrachten, scholen en de thuissituatie. Vanwege het herhalende en internationale karakter kunnen we de leesvaardigheid en achtergrondfactoren binnen en tussen landen in de tijd vergelijken en monitoren.

Bekijk de hoogtepunten van het onderzoek