Aan de slag

Leesoffensief pilot pabo: de stimulerende ander, dat zijn wij samen!

Op 23 mei sloten we onze tweede leespilot met de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, bibliotheken en scholen in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Uden af. De pilot heeft bijgedragen aan het lezen, het leesplezier en de didactische vaardigheden, maar ook het bewustzijn van hun taak als rolmodel, van onze aankomende leraren.  

Vanuit deze tweede pilot hebben we aanbevelingen opgesteld voor bibliotheken, basisscholen en de pabo, om structureel samen te werken aan de ontwikkeling van pabo-studenten tot leesbevorderende leraar.

Bekijk de aanbevelingen

Actieve rol pabostudenten in het stimuleren van lezen

De studenten van nu zijn de leraren van de toekomst. Als zij niet lezen, hoe kunnen zij dan een rolmodel zijn om lezen te stimuleren? Studenten moeten de urgentie voelen om te lezen en lezen bij leerlingen te bevorderen. Daarom is er een pilot gestart om met pabostudenten te werken aan een duurzaam en inspirerend leesbeleid op basisscholen. 

Lees meer

www.leesbevorderingindeklas.nl

Lezen is belangrijk. Leesbevordering daarom ook! Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als leerkracht heb je het al zo druk!  Hier vind je tips en ideeën voor leesbevordering, ook kun je opzoeken welke boeken je bij welke lessen zou kunnen inzetten. De site richt zich hierbij op de bovenbouw van de basisschool.

Bekijk de website

Studieboek: Rekenen voor je leven

Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben? Letterkoning Edward van de Vendel en getallenkeizerin Ionica Smeets schreven samen dit boek en meesterillustrator Floor de Goede tekende de kinderen tot leven.

Lees meer

Studieboek: Waarom zou je lezen?

Dit Handboek jeugdliteratuur is bedoeld voor iedereen die beroepshalve met jeugdliteratuur te maken heeft of te maken krijgt: de (toekomstige) docenten basisonderwijs, hun opleiders, medewerkers van kinderopvangcentra en bibliothecarissen.

Lees meer

Studieboek: Rijke taal

Rijke taal gaat over taal- en leesdidactiek voor het basisonderwijs. Het slaat een brug tussen theorie en praktijk en laat je zien hoe je duurzaam, betekenisvol taal- en leesonderwijs geeft zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten. De auteurs onderbouwen hun beweringen met wetenschappelijke bronnen.

Lees meer

Studieboek: De stap

Een topvrouw die de bestuurskamer verruilde voor het klaslokaal – in De stap lees je Merels inspirerende en opzienbarende verhaal. Voor iedereen die weleens wil weten hoe het eraan toegaat in de bestuurskamers van Nederland, of misschien zelf wel een ander pad wil gaan volgen.

Lees meer

Studieboek: Jeugdliteratuur en didactiek

Hoe krijg je als docent Nederlands je leerlingen zover dat ze met plezier gaan lezen? Bijzondere verhalen van eigenzinnige schrijvers, rijke teksten, humoristische gedichten en mooie romans kunnen de persoonlijke en sociale vorming van jongeren stimuleren. Jeugdliteratuur en didactiek laat zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is, zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo.

Lees meer

Ruimte voor lezen op de pabo

Lees hier alles over hoe pabo's ruimte geven aan lezen in de opleiding.

Lees meer

Tijdschrift Taal

Tijdschrift Taal is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het taalonderwijs in het basisonderwijs, zoals opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs, leerkrachten en taalspecialisten die werkzaam zijn in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar.

Bekijk de website