Verdiepende informatie

Het belang van leerkrachten als leesbevorderaars

Als docenten zelf veel lezen, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering. Docenten stimuleren de leesmotivatie met werkvormen die de relatie, autonomie en competentie van leerlingen versterken.

Lees meer over de leerkracht als leesbevorderaar

Bekijk het functieprofiel leescoördinator

Succesfactoren voor goed taal- en leesonderwijs op het vmbo

Hier vind je negen succesfactoren voor het vormgeven van effectief taal- en leesonderwijs in het vmbo. Ook vind je een quickscan om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en een kaartspel om met je team in gesprek te gaan over het huidige en toekomstige taal- en leesonderwijs.

Lees meer over taal- en leesonderwijs

Young adult-literatuur op de leeslijst en in de lespraktijk

In het onderzoek Young adult-literatuur op de leeslijst en in de lespraktijk brengt docent Nederlands en promovenda Linda Ackermans in kaart welke positie young adult-literatuur heeft binnen het literatuuronderwijs in de bovenbouw van het havo en vwo. Staan docenten Nederlands hun bovenbouwleerlingen toe om young adult-romans te lezen voor de leeslijst, en wat zijn de redenen dat ze dat al dan niet doen? Hoe bekend zijn de docenten zelf met deze boeken en passen ze deze dan ook toe in hun literatuurlessen? 

Lees meer over dit onderzoek

Rapport: De staat van het onderwijs 2022

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren.

Bekijk het rapport

VO-Magazines

Het VO-magazine houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Bekijk hier recente jaargangen van het VO-magazine