Inspiratiebijeenkomst voortgezet onderwijs

Het Leesoffensief Brabant zet zich in voor de leesmotivatie van alle Brabantse jongeren. Om hier meer daadkracht aan te geven voor de jongeren in het voortgezet onderwijs organiseren we een inspiratiebijeenkomst op donderdag 6 oktober van 15:00 tot 17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel bij de Scholengroep de Langstraat in Waalwijk

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

 

Programma 

15:00 uur                      inloop en welkom door dagvoorzitter Annemoon Langenhoff

15:30-17:00 uur            bijeenkomst

17:00 uur                      netwerkborrel

 

We zien in het voortgezet onderwijs goede inspanningen en daadkracht rondom leesplezier en -motivatie bij verschillende ketenpartners. Toch staat ons nog genoeg te doen: bijna een kwart van de 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid, om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren (PISA-onderzoek 2019) en veel jongeren verlaten het onderwijs laaggeletterd. Tijd om samen aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.

 

De dagvoorzitter is Annemoon Langenhoff: cabaretier, presentator, interviewer, schrijver, regisseur en docent.

 

Na de inloop starten we om 15:30 uur met een panelgesprek, waar onder andere de Brabantse Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) en Wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling van Tilburg) en Esmah Lahlah(GroenLinks) aan deelnemen. Na het panelgesprek volgen er twee rondes lezingen en workshops van 30 minuten.

 

De volgende sprekers en workshopgevers kunnen we al bevestigen:

Eliane Segers (Professor aan de Radboud Universiteit) vertelt over begrijpend lezen in de context van digitale media en bespreekt met de deelnemers de mogelijkheden voor een doorgaande leerlijn digitaal begrijpend lezen.


Anke Herder (Curriculumontwikkelaar bij SLO) komt spreken over het project ‘Na Pisa de lente’. Het project richt zich op het verbeteren van het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-15 jaar). Gedurende twee jaar zullen docenten, lerarenopleiders en wetenschappers zich gezamenlijk bezig houden met het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal en schoolleerplannen.


Merel Kuitert (vo-specialist bij Noordoost Brabantse Bibliotheken) weet heel goed hoe je jongeren aan kunt spreken met boeken. Ze heeft een podcast ‘Je moet je boek houden’, organiseert bierproeverijen onder de naam ‘Books, beers & beyond en op de gelijknamige Instagrampagina maakt ze boeken weer geliefd bij jongeren. Op 6 oktober neemt Merel je mee in de lees- en leefwereld van jongeren. Hoe sluit je met boeken en met leesactiviteiten nou aan bij jongeren?

 

Mirjam Wolters (taal- en mediacoach bij Cultuurpunt Altena) is bezig met een aantal middelbare scholen in haar werkgebied om samen met een stylist te zorgen voor een inspirerende leesomgeving. Ze neemt je mee in haar werkwijze en laat je nadenken over wat van belang is voor een stimulerende leesomgeving.


Moon de Jong (lees- en mediaconsulent bij Bibliotheek Midden-Brabant) houdt een boekproeverij voor docenten. Welke boeken kun je bij jouw leerlingen allemaal onder de aandacht brengen als docent, ongeacht welk vak je geeft? En hoe zorg je ervoor dat de boeken jouw klas aanspreken?

 

En er volgen nog meer sprekers. Houd de website en sociale media in de gaten voor updates.

 

Voor wie is deze vervolgbijeenkomst bedoeld?   

We nodigen van harte schooldirecties, sectieleiders, beleidsmakers, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het voortgezet onderwijs uit. Ook wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken zijn van harte welkom. Daarnaast sluiten directeuren,educatiemanagers en educatiespecialisten van de Brabantse bibliotheken aan.  

Locatie

We heten iedereen van harte welkom bij Scholengroep de Langstraat in Waalwijk.

Kijk hier voor het adres en de reismogelijkheden met het openbaar vervoer. Parkeren bij de school zelf is mogelijk als je met de auto komt. 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

 

lezen-in-de-bieb-landelijke-huisstijl-in-de-bibliotheek-2020-web.jpg

 

 

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.