Best practices voor het hbo

_dsc1007.jpg

Leesbevordering 

Leesbevordering en leesplezier begint bij een enthousiaste docent. Door het juiste boek voor dat ene kind aan te reiken, zorg je ervoor dat een kind plezier krijgt in lezen. Maar dan moet je zelf ook dat plezier kennen. Hoe vaak lees jij een boek? Door op school hier aandacht aan te besteden en dit binnen je team te bespreken, kun je een butterfly-effect veroorzaken. Als docent kun je als positieve rolmodellen fungeren, die de passie voor lezen op je leerlingen overbrengt. 

 

Ben je op zoek naar handige tips die je kunt gebruiken om het leesplezier op het hbo te vergroten? Hier vind je de best practices, handige links naar websites en de vervolgbijeenkomst voor het hbo van het Leesoffensief Brabant.

Handige websites en links

Actieve rol pabostudenten in het stimuleren van lezen

De studenten van nu zijn de leraren van de toekomst. Als zij niet lezen, hoe kunnen zij dan een rolmodel zijn om lezen te stimuleren? Studenten moeten de urgentie voelen om te lezen en lezen bij leerlingen te bevorderen. Daarom is er een pilot gestart om met pabostudenten te werken aan een duurzaam en inspirerend leesbeleid op basisscholen. 

 

Leerkrachten als rolmodel

Lees hier hoe docenten die zelf veel lezen, een positief effect kunnen bewerkstelligen in hun les met betrekking tot leesbevordering. Docenten kunnen de leesmotivatie stimuleren met werkvormen die de relatie, autonomie en competentie van leerlingen versterken.

 

Ruimte voor lezen op de pabo

Lees hier alles over hoe pabo's ruimte geven aan lezen in de opleiding.

 

Artikel: ‘Hoe minder je leest, hoe minder je weet

In dit artikel van de Groene Amsterdammer zetten de schrijvers uiteen hoe groot het probleem van ontlezing bij kinderen en jongeren in Nederland is en hoe die wordt veroorzaakt. Het artikel kan handvatten bieden bij het voeren van gesprekken met politieke stakeholders en om extra gewicht in de schaal te leggen bij het aangaan van een samenwerking met het hoger onderwijs.

 

 

Bijeenkomst hbo 

In november 2021 heeft het Leesoffensief Brabant een online bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor het voortgezet onderwijs. Via deze link kun je de fragmenten van de bijeenkomst bekijken en handige bronnen en onderzoeken vinden.

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.