Best practices voor de kinderopvang

_dsc1007.jpg

Leesbevordering op de kinderopvang

Een vroege start met lezen en leesbevordering is een must. Zodoende bouwt een kind al op jonge leeftijd een grote woordenschat op. Ben je op zoek naar handige tips die je kunt gebruiken om het leesplezier op het kinderdagverblijf te vergroten? Hier vind je de best practices, handige links naar websites en de bijeenkomst voor de kinderopvang van het Leesoffensief Brabant.

Handige websites en links

Lees Lezer Leest! - Editie het jonge kind 

In dit online magazine voor de bibliotheeksector en stakeholders in Brabant zijn een aantal goede voorbeelden uit de kinderopvang-, onderwijs- en bibliotheekpraktijk, te vinden. Leesplezier is nodig om van ieder kind een goede lezer te maken. Een maatschappelijke opgave, waarin onderwijs, kinderopvang en bibliotheek een belangrijke rol spelen om plezier en motivatie voor lezen te stimuleren.

 

Brochure Lezen lokaal verankeren 

Deze brochure is bedoeld om bibliotheekdirecties te ondersteunen bij het versterken van leesbevorderingsnetwerken en de positie van de bibliotheek binnen dat lokale krachtenveld.

 

Onderzoek Voorlezen in de kinderopvang 

Wist je dat … managers van BoekStart-kindcentra beoordelen hun kindcentrum positiever dan niet-BoekStart-kindcentra? Bij centra met BoekStart is vaker een voorleescoördinator aanwezig en voorlezen is vaker opgenomen in het opleidingsplan voor pedagogisch medewerkers. Deze en andere handige feiten uit de onderzoekpublicatie Voorlezen in de kinderopvang kunnen je verhaal versterken bij ketenpartners. 

 

·    Het babybrein 

Moet je telkens weer uitleggen waarom voorlezen aan baby's en dreumesen belangrijk is? Laat mensen in jouw netwerk dan dit fragment zien waarin hoogleraar Sabine Hunnius vertelt over de ontwikkeling van het babybrein. In duidelijke taal laat zij zien wat de invloed is van interactie met heel jonge kinderen op hun taal- en later ook leesontwikkeling

 

Praatplaat ouderbetrokkenheid

Op deze praatplaat van de Bibliotheek Eindhoven staan tips en ideeën voor vooral de kinderopvang en vve hoe ze ouders kunnen ondersteunen om betrokken te zijn bij de leesontwikkeling van hun kind.

 

 

Bijeenkomst kinderopvang 

In februari 2022 heeft het Leesoffensief Brabant een online bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor de kinderopvang. Via deze link kun je de fragmenten van de bijeenkomst bekijken en handige bronnen en onderzoeken vinden.

Twitter
LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.